04 December 2012

గమ్యం హైకు

2 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ

(చిత్రాన్ని ఇక్కడ నుంచి సేకరించాను)


 రాలిన ఆకు గమ్యం
ఎవరకి
ఎరుక?
వీచే గాలికా ??

21 November 2012

ఎడారిగా మారిన నా జీవితాన మంచు వర్షమై కురిసింది నీ ప్రేమ

5 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ

(చిత్రాన్ని ఇక్కడ నుంచి సేకరించాను)

కష్టాల మంట నా జీవితాన్ని దహించి
నన్ను ఎడారిగా మార్చిన వేళ
నీ ప్రేమ చల్లని అమృత వర్షమై కురిసి
నా మనసు దాహాన్ని తీర్చింది!

07 November 2012

హరివిల్లు

3 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ
తన మనసులో భావాల రంగులను
గుర్తించిన మరో మనసుకి....
ఈ మనసు ఓ హరివిల్లు!!

29 October 2012

ప్రేమించబడని ప్రేమ...

6 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ

(చిత్రాన్ని ఇక్కడ నుంచి సేకరించాను)

నా ప్రేమ తాళం చెవి....
నీ మనసు తలుపుని తెరవలేకపోతే.....
నా ప్రేమ రాగం.....
నీ మనసు లోతుని కదిలించకపోతే....

మన మనసులో ఉన్న భావాలు ఎన్నటికి కలవవు
నా గుడ్డి ప్రేమ నీకు కనపడదు...నా మూగ భాష నీకు వినపడదు...

ఆ  ప్రేమ....
ఒక్క చెయ్యి చప్పట్ల శబ్దం...
ఆ  ప్రేమ....
మూగ పాట నిశ్శబ్దం...

English version: here

01 October 2012

చిత్రం

5 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ


నా కళ్ళలో నిన్ను రంగులుగా నింపుకుని, నా మనసులో నీ చిత్రం గీసాను!

12 September 2012

కన్నీటి వర్షం

7 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ


మనసులో బాధ కలతతో
ఉరిమితే...
కళ్ళలో కన్నీటి వర్షం కురిసెనే!!

29 July 2012

మరచిపోకు!

3 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ

(చిత్రాన్ని ఇక్కడ నుంచి సేకరించాను)

నా మనసుని నీ ప్రేమతో ఆక్రమించుకున్నావు, మంచిదే!!
కాని...అదే ప్రేమతో పరిపాలించడం మరచిపోకు!!

29 June 2012

కన్నీటి ముత్యాలు

10 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ

హృదయంలో ఘనీభవించిన గత వేదన
జ్ఞాపకాల చిరుగాలి తాకి,
కళ్ళలో కన్నీటి ముత్యాలుగా కరిగెనా?!

02 June 2012

దగ్గర....దూరం

6 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ
(చిత్రాన్ని ఇక్కడ నుంచి సేకరించాను)

నీకు దగ్గరై దూరం ఐయ్యెకంటే...దూరమై దగ్గర కావాలనుకున్నాను...

28 May 2012

స్వేచ్ఛ వచ్చింది ...కాని, ఎం లాభం ?

8 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ

(చిత్రాన్ని ఇక్కడ నుంచి సేకరించాను)

ఎగరాలని ప్రయత్నిస్తున్న రంగుల చిట్టి చిలకని
బంగారు పంజరంలో నిర్భందించావు
దాని ఆకలి తీర్చావు, దాహం తీర్చావు
కాని, అది కొరుకుంటున్న స్వేచ్ఛను మాత్రం ఇవ్వలేదు
పాపం చిట్టి చిలక...అది ఉన్న పరిధిలోనే ఎగురుతూ...
తనకు స్వేచ్ఛ వచ్చేది ఎప్పుడా అని తెగ ఆరాటపడేది

కొన్నాళ్ళు గడిచింది...

చిట్టి చిలక అందం క్షీణించింది
రంగులతో నిండిన చిలుక, రంగులు లేకుండా పోయింది
ఇప్పుడు, ఆ చిలక నీకు భారం అయిపోయింది...
చివరికి...దాన్ని వదిలేసావ్...

కాని ఎం లాభం??...

ఇప్పుడు అది రెక్కలున్నా ఎగరలేదు

కోరుకున్న స్వేచ్ఛ దరిచేరినా ....అనుభవించలేదు!!

30 April 2012

ఏమి రాయాలో తోచడం లేదు ఈ మధ్య......ఈ ఒక్క లైనే తట్టింది!

4 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ

ఇష్టమైన కష్టం....కష్టమైనా....నాకు ఎంతో ఇష్టం..

12 March 2012

మాటలకు అందని భాష మౌనం ఒక్కటే!

6 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ

(చిత్రాన్ని ఇక్కడ నుంచి సేకరించాను)
 

నా ఈ మూగ మనసు మాట్లాడే భాష ఎవరికి తెలుసు?

09 March 2012

నిన్ను నువ్వు ప్రేమించడం నేర్చుకో...

9 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ


ఇంతకు ముందు నిన్ను ప్రేమించేవారు
ఇప్పుడు లేదు!, అన్న చేదు నిజం మరచిపో...
నీతో నువ్వు ఎప్పుడు ఉంటావు
నిన్ను నువ్వు ప్రేమించడం నేర్చుకో...

ప్రేమించమని వెంటపడకు....
బలవంతంగా పుట్టే ప్రేమ, కలకాలం నిలువదు తెలుసుకో...
నీతో నువ్వు ఎప్పుడు ఉంటావు
నిన్ను నువ్వు ప్రేమించడం నేర్చుకో...

కాలం మారుతుంది, కాలం అనుగుణంగా మనుషులు మారుతారు...
ఏది శాశ్వతం కాదు! ఇది జీవిత సత్యం తెలుసుకో...
నీతో నువ్వు ఎప్పుడు ఉంటావు
నిన్ను నువ్వు ప్రేమించడం నేర్చుకో...

01 March 2012

జీవిత సత్యం

5 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ
"కనిపించేవన్నీ నిజాలు కావు ,కనిపించనివన్నీ అబద్ధాలు కావు....
కొన్ని నిజాలు కాలం అనే తెర వెనుక దాగి ఉంటాయి 
కాలం కరిగినపుడు, కనిపించని ఆ నిజాలు బయటకి వస్తాయి!!"

11 February 2012

కవిత ♥

10 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ


ఊహలకు అక్షరాలతో ఉపిరి పోస్తే......కవిత...
కలానికి మాటలని నేర్పిస్తే.......కవిత...
కాగితంపై పదాలతో చిత్రం గీస్తే........కవిత...
సృజనాత్మకతతో భావానికి రూపం ఇస్తే......కవిత...

23 January 2012

నీ చిత్రానికి నా భావం

8 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ

(చిత్రాన్ని ఇక్కడ నుంచి సేకరించాను)

తెల్ల పువ్వు:
అందరిలో విశేషంగా కనిపిస్తున్నానని ఆనందపడనా?
లేక, ఒంటరిగా మిగిలానని బాధపడనా?

13 January 2012

సహజత్వం

9 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ

(చిత్రాన్ని ఇక్కడ నుంచి సేకరించాను)

రెక్కలను గాయపరుస్తూ, బలవంతంగా మొగ్గని పువ్వు చేస్తీ...
ఉండునా ఆ పువ్వుకి సహజమైన అందం ?
"నన్ను ప్రేమించు!!" అని నేను అర్ధిస్తే, జాలితో నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే

నిలుచునా కలకాలం అలా ఏర్పడిన మన ప్రేమ బంధం ?

నా గురించి ♥ ツ

ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, పగటి పూట చుక్కలు వెతికే అమ్మాయిని...
తెలుగులో నా భావాలు వ్రాయడం ఈ మధ్యే మొదలుపెట్టాను :)
మీరు నా టపాలు చదివి, మీ అభిప్రాయాలు, సూచనలు తెలుపగలరు
వ్యాకరణంలో తప్పులు ఉంటే మన్నించండి