26 September 2011

కొన్ని అందమైన కలలు నెరవేరడం అసాధ్యం!!.... కాని....

5 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ


(చిత్రాన్ని ఇక్కడ నుంచి సేకరించాను)
 

తారలను నా దోసిలిలో నింపుకోలేను!!
కాని,
తళ తళలాడే దాని మెరుపుని నా కళ్ళలో బంధించాను

ఎంత ఎగిరినా మేఘాలను తాకలేను!!
కానీ,
అవి చల్లగా కరిగినపుడు, కురిసిన వాన చినుకులని ఆస్వాదించాను

హరివిల్లు నుండి జివ్వున జారలేను !!
కాని,
దాని రంగులు నా కలలకు అద్దాను

సీతాకోకచిలకలా స్వేచ్చగా ఎగరలేను!!
కాని,
దాని రెక్కలు నా ఊహలకు ఇచ్చాను

దూరంగా ఉన్న నిన్ను చేరలేను!!
కాని,
పదిలపరుచుకున్ననీ జ్ఞాపకాలతో, నిన్ను నాకు చేరువగా చేసుకున్నాను


24 September 2011

నింగిలో తారలా~అలలు

4 వ్యాఖ్యలు ♥ ツనింగిలో తారలా, నవ్వితే నేనలా
వాలదా వెన్నెలా, చేరదా నన్నిలా
నేరుగా నువ్వలా, చూడు ఓసారిలా

నన్ను నేనే అలా, మరచిపోయేంతలా 

కన్నులా నిన్నిలా, దాచి ఉంచే కల
నన్నిలా జల్లులా, తడిపేనే హయిలా
కన్నులా నిన్నిలా, దాచి ఉంచే కల
చేరదా నన్నిలా, ప్రేమలా

నా గుండె మీద వాలి
చూపించు కాస్త జాలి
కనికరించవే.....మరి!!..

నా మనసు నిన్ను అల్లి
నువ్వెళ్ళు దారిమళ్లి
చేరుకుంది నీ కౌగిలి ...

అందమైన కూనలమ్మని
అందుకోవ చిన్ని గుండెని?
గుండెలోన ఉంది నీవని
అందుకో ప్రేమని ...

నాలోన నేను లేను, నీలోన చేరినాను
నమ్మవే ఎలా మరీ!!
నీ నీడలాగ నేను, నీ వెంట తోడుగాను
అడుగులేయనా మరీ!!

నింగిలోన జాబిలమ్మని

నేలమీద తేనెగువ్వని
పాడుతున్న కోకిలమ్మని
అందుకో ప్రేమని

నింగిలో తారలా, నవ్వితే నేనలా
వాలదా వెన్నెలా, చేరదా నన్నిలా
నేరుగా నువ్వలా, చూడు ఓసారిలా
నన్ను నేనే అలా, మరచిపోయేంతలా

కన్నులా నిన్నిలా, దాచి ఉంచే కల
నన్నిలా జల్లులా, తడిపేనే హయిలా
కన్నులా నిన్నిలా, దాచి ఉంచే కల
చేరదా నన్నిలా, ప్రేమలా


11 September 2011

చేరువగా ఉన్న మనుషులు, కానీ దూరమైన మనసులు

4 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ

(చిత్రాన్ని ఇక్కడ నుంచి సేకరించాను)

"నేనే నెగ్గాలి!!" అనే పంతం
ఇక ఉండునా కలహానికి అంతం?

మొన్న 'మనం' అనే మహా సముద్రం
నేడు, 'నువ్వు' 'నేను'  అనే నదులుగా విడిపోయేనా?
మొన్న 'భాష' వేరైనా, భావం ఒక్కటే

నేడు, భాష ఒక్కటైనా అర్ధాలు అనేకం
చివరికి,
కాలంతో పాటు మారిపోయిన అర్ధాలు, మిగిలిపోయిన జ్ఞాపకాలు
చేరువగా ఉన్న మనుషులు, కానీ దూరమైన మనసులు

09 September 2011

నా బొమ్మల ప్రపంచం

4 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ

చిన్నప్పటినుంచి, బొమ్మలు వేయడం నాకు మంచి కాలక్షేపం.
ఎలా ఉన్నాయో చూసి, కాస్త మీ అభిప్రాయలు తెలుపగలరు

నా బొమ్మల బ్లాగు

న్యూయార్క్ నగరం~నువ్వు నేను ప్రేమ

0 వ్యాఖ్యలు ♥ ツ
న్యూయార్క్ నగరం నిదరోయవేళ, నేనే ఒంటరి
చలివో తుంటరి, తెప్పలు విడిచినా, గాలులు
తీరం వెతగగా, నాలుగద్దాల గోడల నడుమ
నేను వెలిగే దివ్వెల, తరిమే క్షణములో..
ఉరిమే వలపులో

న్యూయార్క్ నగరం నిదరోయవేళ, నేనే ఒంటరి
చలివో తుంటరి, తెప్పలు విడిచినా, గాలులు
తీరం వెతగగా, నాలుగద్దాల గోడల నడుమ
నేను వెలిగే దివ్వెల, తరిమే క్షణములో,తరిమే క్షణములో....
ఉరిమే వలపులో....

మాటలతో జోలాలి పాడినా కుయ్యాన పట్టలేవాయే,
దినము ఒక ముద్దు ఇచ్చి తెల్లారి కాఫీ నువ్వు తేవాయే,
వింత వింతగ నలక తీసె నాలుకల నువ్వు రావాయే,
మనసులో వున్న కలవరం తీర్చె నువ్విక్కడ లేవాయే,
నేనిచట నీవు అచట ఈ
తపనలో క్షణములు యుగములైన వేళ,
నింగిచట నీలమచట ఇరువురికీ ఇది ఒక మధుర బాధయేగా ..


న్యూయార్క్ నగరం నిదరోయవేళ, నేనే ఒంటరి
చలివో తుంటరి....

తెలిసి తెలియక నూరు సార్లు ప్రతి రోజు నిను తలచు ప్రేమా,
తెల్సుకో మరి చీమలోచ్చాయి నీ పేరులో వుంది తెనేనా,
ఝూ అంటూ భూమి ఏదో జత కలిసిన చలికాలం సెగలు రేపెనమ్మ,
నా జంటే నీవు వస్తే సంగ్రనమున అగ్గి మంట మంచు రూపమే ...

న్యూయార్క్ నగరం నిదరోయవేళ, నేనే ఒంటరి
చలివో తుంటరి, తెప్పలు విడిచినా, గాలులు
తీరం వెతగగా, నాలుగద్దాల గోడల నడుమ
నేను వెలిగే దివ్వెల, తరిమే క్షణములో,తరిమే క్షణములో....
ఉరిమే వలపులో....

నా గురించి ♥ ツ

ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, పగటి పూట చుక్కలు వెతికే అమ్మాయిని...
తెలుగులో నా భావాలు వ్రాయడం ఈ మధ్యే మొదలుపెట్టాను :)
మీరు నా టపాలు చదివి, మీ అభిప్రాయాలు, సూచనలు తెలుపగలరు
వ్యాకరణంలో తప్పులు ఉంటే మన్నించండి